+90 542 514 34 82

İSEK

YAPAGELDİKLERİMİZİ GÖZDEN GEÇİRME VE POTANSİYELİMİZİ HAYATA GEÇİRME ZAMANI

Published on:

Ülkemizin tıbbi cihaz alanında çok büyük bir potansiyeli olduğu söylenir, hedeflerimiz çok büyüktür. Sağlık teknolojileri; savunma, bilgisayar-yazılım sektörleri ile birlikte gelişir pek çok ülkede. İSEK, global olarak hızla gelişen ve dönüşen bu sektörde öncü bir ülke olabilmemiz için çalışıyor. Hem yerli üretimi arttırmak, hem de bu üretimi tıbbi cihaz sektörünün gelecek vaat eden belli dallarında yapmak zorundayız, ithal ikamesi bize yara bandı bile olmaz. Tıbbi cihaz alanında araştırma yapan, üreten veya bu ekosisteme destek veren bölgemizdeki tüm firmaları, sivil toplum kuruluşlarını, üniversite merkezlerini kümemize katılmaya davet ediyoruz. Küme koordinatörümüzden kısa notlar:

İthalat dönemi bitiyor: Türk sağlık sistemi COVID-19 salgınından kesinlikle önemli bir değişim geçirerek çıkacak. Bu salgın; sağlık malzemeleri tedarikinde “ithal olsun, ucuz olsun” dönemini bitirebilirse, orta vadede yerli üretime büyük fayda sağlayabilir. Nihayet, ithalata dayalı bir sağlık sistemi içinde olamayacağımızı böyle talihsiz bir ölüm kalım salgın problemi ile karşılaştığımız zaman anlamış oluyoruz. Tabi ki bu zamanda bile son dakika salgını atlatma fazındaki yeni açılan ithalat kanallarından büyük ölçekli tedarik yollarına da girilebilir, bu dengeli yapılmaz ise sektörün daha fazla yara alma riski var.
Yerli test kitleri ihracata da yeter: İSEK üyeleri içinde bu salgına özel ve öncü tanı test kitleri geliştirmiş, üreten ve ihracat yapan firmalarımız var. Ülkemizde üretilen PCR tabanlı tanı kitleri hem ülkemize hem de ihracata yetecek seviyede, gurur duymalıyız. Şimdi önceliğimiz tüm onaylı bu tür yerli ürünlerin sahaya çıkışlarını hızlandırmak ve salgınla mücadeleye katkı sağlamak olmalı. Bu salgının başında bu yaygın test imkânını kullanma (elimizde yerli kitler bolca olmasına rağmen) tam sağlanamadı, ama bu mücadele aylarla ifade edilen oldukça uzun bir süreç olacak ve eminim bu durum telafi edilecek. Bu salgın bizim sabrımızı ve direncimizi test edecek gibi gözüküyor.
Salgına özel malzeme üretimi; Salgın özelinde tanı kitleri, yoğun bakım sarf desteği, solunum destek cihazları, kişisel koruma malzemelerinin piyasaya sürümünü hızlandırmak için ulusal çalışma gruplarına katkı veriyoruz. Eminim ki, aynı şekilde ilaç ve aşı geliştirme konularında da benzer faaliyetler ayrı platformlarda aktif olarak yürütülüyor. Onlar da bu salgından güçlenerek çıkabilirler. Ama bu salgında sağlık çalışanları dâhil tüm toplumun savunmadaki ana oyuncusu net olarak Tıbbi Cihazlardır.