+90 542 514 34 82

İSEK
ENGY Çevre ve Enerji Teknolojileri Biyoteknoloji Araştırma Geliştirme Ltd. Şti.

Şirket Boğaziçi Üniversitesi BÜN Teknopark bünyesinde 2011 yılında kurulmuş bağımsız bir araştırma ve geliştirme şirketidir.  Çevre alanında çevre teknolojileri yatırımları, su ve atıksu yönetimi, atık yönetimi, hava kalitesi yönetimi ve baca gazı arıtım teknolojileri, çevresel etkilerin belirlenmesi ve risk değerlendirmesi, alt yapı projeleri, entegre havza yönetimi, çevre izni/lisansı danışmanlık hizmetleri, çevre laboratuvarlarının kurulması ve akreditasyon faaliyetleri; Enerji alanında karbon envanteri ve enerji yönetimi, enerji teknolojileri yatırımları, alternatif enerji kaynakları için inovatif Ar-Ge projeleri faaliyetlerini; Biyoteknoloji alanında moleküler biyoteknoloji cihaz ve sarflarında yerli üretim, vücut dışında kullanılan moleküler tıbbi tanı cihazları, genetik tanı sistemleri, moleküler gıda analiz sistemleri, uygulamalı çalıştaylar alanlarında faaliyetleri yürütülmektedir.

Tel

+90 212 263 00 89

 
Mail
 
Adres

Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü BÜN Teknopark No:305, 34342 Bebek/ Istanbul/TÜRKİYE

 
Web Sitesi