+90 542 514 34 82

İSEK

TÜBİTAK 1707 (Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme) ÇAĞRISI AÇILDI

Published on:

TÜBİTAK 1707 ÇAĞRISI kapsamında, KOBİ’lerin hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projelerinin, daha olgun bir firma ile işbirliği sağlanarak desteklenmesi planlanmaktadır.

Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının büyük kısmını KOBİ’ler oluşturmaktadır. Potansiyel müşterisi hazır olan veya satış kanalları nispeten daha olgun veya tecrübeli firmalarca oluşturulmuş yenilikçi ürünleri/süreçleri geliştirmekte olan KOBİ’lerin Ar-Ge projelerinin desteklenmesi bu çağrı ile hedeflenmektedir. Ancak bu çağrı başvurusunda, söz konusu tecrübeli firmanın “Müşteri Kuruluş” olarak, proje önerisinde katılımının netleştirilmesi gerekmektedir. Çağrıya sunulacak projelerdeki Ar-Ge çalışmalarının KOBİ (Tedarikçi Kuruluş) tarafından yapılması; proje çıktısı ürünün, Müşteri Kuruluş tarafından, veya Müşteri ve Tedarikçi Kuruluş arasında proje önerisinde net belirtilmiş bir anlaşmaya göre hızla pazara sunulması beklenmektedir. Bu çağrı kapsamında, sektördeki firmalar arasındaki iş birliklerinin artması, Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımının sağlanması ve Ar-Ge çıktılarının daha çabuk ticari ürünlere dönüşmesi hedeflenmektedir.

Detaylı bilgi ve proje başvuru sayfaları:

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı | TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (tubitak.gov.tr)