+90 542 514 34 82

İSEK

İSTANBUL SAĞLIK ENDÜSTRİSİ KÜMELENMESİ

İSEK – İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi, İstanbul Bölgesinde sağlık sektöründe bir bölgesel kalkınma projesi olma hedefiyle yola çıkan bir işbirliği projesidir. Kümelenmemiz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Çağrısı kapsamında ve Teknopark İstanbul A.Ş. koordinasyonunda desteklenmektedir. Bu kapsamda planlanan Tıbbi Cihaz Pilot Üretim Tesisi, Tıbbi Cihaz Bölgesel Akredite Test Laboratuvarlarının Geliştirilmesi, Medikal Sektör Analizleri: Medikal Sektör Araştırma ve Üretim Gücü Envanteri, Biyo-Girişimcilik ve İnovasyon Programı faaliyetlerinin yanı sıra, üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik eğitim, çalıştay ve uluslararası fuarlara katılım ve temsiliyet hizmetleri verilmektedir.

 

UR-GE

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ

ISEK-IKMIB (İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği) koordinasyonunda sağlık odağında faaliyet gösteren erken aşama firmaların ihracatlarını geliştirmek amacıyla bir “Healthtech Startup URGE Projesi” yürütülmektedir.

 

NEUROTECHEU

Boğaziçi Üniversitesi, Avrupa Birliği bünyesindeki European University of Neuroscience and NeuroTechnology (https://theneurotech.eu/) projesi kapsamında, aralarında Oxford Üniversitesi’nin de bulunduğu sekiz üniversitenin yer aldığı uluslararası ortaklığın üyesi olmuştur.

Avrupa Birliği desteği kapsamında gerçekleştirilecek NeurotechEU çerçevesinde, sinir bilimleri ve teknolojileri alanında çok disiplinli araştırmacı ve mühendis yetiştirilmesi; uygulamalı araştırmalar için akademisyenlere ve araştırmacılara gerekli altyapıyı sağlanması hedeflenmiştir.
İşbirliği çerçevesinde teknolojik inovasyon iş paketinin liderliğini Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü yürütmekte, ISEK kümemiz ise sektörle ilişikler ve iş paketi koordinasyonu konularında destek vermektedir.

Bu sayede üniversite-sanayii işbirliği kapsamında artı değer yaratılması planlanmıştır.