+90 542 514 34 82

İSEK
 1. Giriş

İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi Derneği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve yürürlükteki ilgili mevzuata uymayı ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamayı taahhüt eder. Bu metin, dernek tarafından hangi kişisel verilerinizin toplandığını, nasıl işlendiğini ve hangi amaçlarla kullanıldığını açıklamaktadır.

 1. Toplanan Kişisel Veriler

Dernek tarafından aşağıdaki kişisel verileriniz toplanabilir;

 • Adınız ve soyadınız
 • Girişiminiz ile ilgili tanımlayıcı bilgiler (web adresi, şirket tanıtım metinleri, teknolojik gelişim seviyeniz vb.)
 • İletişim bilgileriniz (e-posta adresi, telefon numarası vb.)
 • Anket ve form cevaplarınız
 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenebilir:

 • Expomed Eurasia 2024 Fuarı İnovasyon Alanında düzenlenecek olan B2B görüşme seanslarının organizasyon faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Etkinliklere kayıt, davet ve katılımın sağlanması,
 • İletişim kurulması,
 • İstatistiksel analizler,
 1. Kişisel Verilerin İşlenme Yöntemleri

Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, manuel, elektronik, yazılı veya sözlü olarak toplanabilir, işlenebilir, saklanabilir ve aktarılabilir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, dernek faaliyetlerimizi yürütmek için iş birliği yaptığımız üçüncü taraflarla (örneğin, kargo firmaları, ödeme işlemcileri) paylaşılabilir. Bu üçüncü taraflar, kişisel verilerinizi yalnızca Dernek talimatları doğrultusunda ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun şekilde kullanabilirler.

 

 1. Kişisel Verilerin Saklanması

Kişisel verileriniz, işlenme amacının gerekliliği süresince saklanır. Saklama süresi dolan kişisel verileriniz silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesine göre kişisel veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse, buna ilişkin bilgilere erişme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme,
 • İşlemenin sınırlandırılmasını talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi suretiyle profil oluşturulmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin üçüncü kişilere aktarılmış olması halinde bu durumun bildirilmesini talep etme,
 • Yukarıda sayılan haklardan herhangi birini kullanmak için derneğe yazılı başvuru yapabilirsiniz.
 1. İletişim Bilgileri

Kişisel verilerinizle ilgili herhangi bir sorunuz veya talebiniz varsa, aşağıdaki iletişim bilgilerinden derneğimize ulaşabilirsiniz:

 • E-posta: [email protected]
 • Telefon: 0542 514 34 82
 • Adres: Teknopark İstanbul Sanayi Mahallesi Teknopark Bulvarı No:1/4C İç Kapı No:313 Pendik, 34906 İstanbul / Türkiye
 1. Yürürlük

İş bu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu metni 27.03.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Derneğimiz bu metni dilediği zaman güncelleyebilecek olup güncel metin derneğimizin bu amaçla kullanacağı iletişim kanallarında yayınlanacaktır.