+90 542 514 34 82

İSEK

İSEK DERNEĞİ İLK GENEL KURULUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

Published on:

İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi Derneğinin 1’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2023 tarihinde Teknopark İstanbul A.Ş. ev sahipliğinde gerçekleşti. Sağlık endüstrisine inovasyon alanında yepyeni bir soluk getirmek iddiasıyla yola çıkan derneğimizin kurumsal yapılanma süreci tüm hızıyla devam edecek.

Bilindiği üzere, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleri ile 2 Mayıs 2017 tarihinde başlattığımız İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi proje faaliyetlerini kurumsal bir yapılanma ile sürdürmek hedefiyle son iki yıldır gündemimizde olan dernekleşme sürecini 2022 yılının son çeyreğinde başlatmıştık. Belirlenen yol haritası kapsamında ilk olarak, örnek kümelenme yapıları incelenerek dernek tüzüğünün İSEK yapısına uygun şekilde hazırlanması için hukuki destek alınması ile detaylı çalışmalar yapıldı. T.C. İstanbul Valiliği Dernekler Masasının kabul ettiği ilk aşama tüzük ile Kasım 2022 tarihinde İSEK derneği resmi olarak kuruldu.

Dernekleşme sürecinin ikinci aşamasında, kurumsal alt yapının güçlendirilmesi ve devam etmekte olan bazı temel proje faaliyetlerimizin dernek iktisadi işletmesinin çatısı altında sürdürülmesi hedefleniyor. Bu adımları hızlandırarak kalıcı hale getirmek için; Bakanlık küme projesinin icra kurulu, İSEK ana destekçi kurumları ve küme üye çalışma grupları temsilcilerinin katılımı ile, İSEK Derneği 1’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2023 tarihinde Teknopark İstanbul A.Ş. ev sahipliğinde mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildi.

Bundan sonraki süreçte, temel faaliyetlerimizle ilgili olarak mevcut protokollerimizin güncellenmesi ve operasyonların İSEK derneği çatısı altına alınması planlanıyor. Birkaç ay sürmesi beklenen bu aşamalar tamamlandığında, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli projemiz kapsamında Derneğimize katılım niyetini belirten 300’den fazla girişimciyi/firmayı/kuruluşu İSEK Derneğimizin üyesi olmaya davet edeceğiz. İstanbul bölgesi ağırlıklı olmak üzere, ülkemizde sağlık endüstrisinde üretim veya araştırma yaparak yer alan veya bu faaliyetlere katkı sağlayan tüm girişimcileri, üretici firmaları, akedemisyenleri ve ilgili tüm çözüm ortaklarını küme derneğimize davet ederek hep birlikte öncü ve örnek bir kurumsal yapıya geçmeyi planlıyoruz.

Tüm dünyada önemi her geçen gün daha da artan sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılmasına yönelik olarak girişimcilerin teşvik edilmesi, piyasada uzun yıllardır faaliyet gösteren mevcut yetişkin firmalarımızla bir araya getirilmesi, firmalarımızın kendilerini mevzuat ve teknoloji alanında geliştirmesine yardımcı olarak fikirlerin geliştirilmesi ve ticarileşmesi temel motivasyonumuzdur. Diğer yandan bilim, sanayi ve teknolojiyi bir araya getirip sağlık endüstrimiz ve elbette ülkemiz adına katma değer yaratacak projelere imza atmak yolunda hiç durmadan çalışmak temel rolümüz olacaktır. Bu yaklaşım ve idealler etrafında birleşen, bugüne kadar büyük bir samimiyetle bizleri destekleyen, bilgi ve deneyimleriyle çalışmalarımıza güç katacağını düşündüğümüz tüm paydaşlarımızı en kısa sürede Derneğimiz çatısı altında buluşturmaya devam edeceğiz.

İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi Derneğimizin sağlık endüstrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.