+90 542 514 34 82

İSEK

İSEK 3.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI

Published on:

İSEK (İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi) Kuruluş ve Çalışma Yönergesi 10. Maddesi gereğince, yılda bir kez, her yılın ilk üç ayı içerisinde yapılması gereken 3. Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Mart 2019 Cumartesi günü saat 12.30-14.30 arasında Expomed 2018 Fuarı kapsamında TÜYAP Kongre Merkezi Büyükada Salon’un da gerçekleştirilmiştir.

GÜNDEM
1. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
2. Divan Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Divan Yazmanının Seçilmesi
3. Genel Kurul toplantı tutanaklarının tutulması ve imzalanması için Başkanlık Divan Heyetine yetki verilmesi
4. İSEK Kurul Seçimleri
o İSEK Yönetim Kurulu (asil ve yedek)
o İSEK Denetim Kurulu (asil ve yedek)
o İSEK Disiplin Kurulu (asil ve yedek)
5. STB Destekli Devam Eden Küme Projesi
6. Kurumsal yapılanma konusunda strateji ve yol haritası belirlenmesi (YK yetkilendirme)
7. Ulusal/Uluslararası Etkinliklere Katılım ve Tanıtım Faaliyetlerini Gözden Geçirme
8. Diğer Fuar Katılımları (MEDİCA, ARABHEALTH, BIO 2019…)
9. Dilek ve görüşler
10. Kapanış

Toplantı kararları için