+90 542 514 34 82

İSEK

İSEK Hakkında

İSEK – İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi Derneği, sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi, ulusal tıbbi cihaz endüstrisinin güçlendirilmesi, bu alandaki girişimci ekosisteminin desteklenerek girişimci ve yatırımcıların buluşturulması gibi temel konularda çalışmalar yürüten bir iş birliği yapısıdır. İlgili bölgesel ve ulusal paydaşları (sanayi, üniversite, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları…) bir araya getiren bir kümelenme birlikteliği olarak 2017 yılında yola çıkan ISEK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza bağlı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğünün Kümelenme Destek Programından destek alan ve süreci başarılı bir şekilde yürüten kümelerden biri olmuştur. Bundan sonraki süreçte ortak güncel ihtiyaçlara cevap verme odaklı tüm projelerini ve faaliyetlerini ağırlıklı olarak İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK) Derneği bünyesinde yürütmeyi hedeflemektedir.

KÜMELENME YAPIMIZ

200

Firma

22

Üniversite

14

STK

2

Kamu Kuruluşu

Firmaların Faaliyet Türü

Tıbbi Cihaz 50%

%

İlaç 11%

%

Biyo Teknoloji 18%

%

Diğer (hizmet, danışmanlık, mühendislik, yazılım, vb) 21%

%

Firma Ölçeği

Büyük (250 + kişi) 4%

%

Orta (50-250 kişi) 12%

%

Küçük (10-49 kişi) 30%

%

Mikro (1-9 kişi) 54%

%