+90 542 514 34 82

ISEK

İSEK Derneğine Katılım

Published on:

Değerli İSEK proje paydaşlarımız,

Sağlık alanında toplumun yaşam kalitesini artıran özgün çözümler geliştirmek ve sektör olarak uluslararası
düzeyde rekabet edebilecek düzeyde bir ekonomik katma değer yaratmak için; tüm ilgili bölgesel ve ulusal
paydaşları (üniversite, sanayi, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları…) bir araya getiren bir kümelenme
birlikteliği oluşturmak üzere yola çıkmıştık. 2017 yılında başlayan bu uzun soluklu yolda sizlerin destek ve
katkıları ile yılmadan devam ediyoruz. İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK) proje
birlikteliğimiz; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza bağlı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğünün Kümelenme
Destek Programından destek almaya hak kazanan ve bunu başarı ile yürütebilen az sayıdaki kümeden biridir.
Kurumsallaşma sürecimizi ise, 29 Mart 2023 tarihinde yapılan ilk resmi dernek genel kurulu önemli bir
aşamaya getirdik. Bundan sonraki dönemde, ortak güncel ihtiyaçlarımıza cevap verme odaklı tüm
projelerimizi ve faaliyetlerimizi ağırlıklı olarak İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK) Derneği
bünyesinde ve/veya onun koordinasyonunda ana destekleyici paydaş ve siz üyelerimiz ile bir arada yürütmeyi
planlıyoruz.
Genel Kurulumuz sonrasındaki ilk toplantımızda, İSEK Derneği yönetim kurulu görev dağılımı yapılmış ve
kuruluş tesciline yönelik yasal tüm kayıt ve bildirim işlemleri süresinde tamamlanmıştı. Takip eden yönetim
kurulu toplantılarında, derneğimizin amaçları ve tüzüğüne uygun olarak kısa vadeli kapsamlı bir çalışma
programı hazırlanmış, derneğin kurumsal alt yapısını güçlendirmek yönünde adımlar atılmaya başlanmıştır.
Derneğimizin logosu ile kurumsal kimlik kılavuzunun oluşturulması, standart operasyon prosedürlerinin
hazırlanması, yazılım ve bilişim altyapısının güçlendirilmesi, tedarikçi anlaşmalarının yapılması ve elbette
dernek ihtiyaçlarına yönelik insan kaynaklarının istihdamı da dahil olmak üzere birçok önemli başlıkta
ilerleme sağlanmıştır. Bunlara ek olarak, Genel Kurulumuzda alınan yetki gereği, kuruluş başvurusu yapılan
İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi Derneği İktisadi İşletmesi, 2 Haziran 2023 tarihinde İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilmiş olup işletmemiz iktisadi faaliyetlerine başlamıştır.

Şu ana kadar yaptıklarımızla derneğimizin birinci viteste ama emin adımlarla yola çıkmasını sağlamış olduk.
Bundan sonrasında da yolumuz kolay değil, bu sektörde ülkemiz için yapılması gereken çok iş var. Bunları
siz paydaşlarımızla hep birlikte planlayarak, önceliklendirerek ve güç birliği ile sabırlı ama cesur programlar
ve sektörel atılımlar gerçekleştirmeye kararlıyız. Sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi, başta ulusal tıbbi cihaz
olmak üzere sağlık endüstrisinin güçlendirilmesi, bu alandaki girişimci ekosisteminin desteklenerek girişimci
ve yatırımcıların buluşturulması gibi temel konularda önemli bir misyon üstlenen İSEK derneğimize,
özellikle kümelenme projesi sürecinde kurumsal ve bireysel katkılarını esirgemeyen siz değerli
paydaşlarımızı tüzel bir yapıya bürünen derneğimize üye olmaya, tüm yönetim kurulu ve kurucu üyeler adına
davet ediyor, bu vesile ile en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Cengizhan ÖZTÜRK

 

Dernek Üyelik Şartları:

Dernek üyelik müracaatı, başvuru sahibinin, dernek tüzüğünde ve yönetmeliklerde yazılı amacı benimsediğini ve bu konuda üzerine düşen görevleri yerine getireceği taahhüdünü içeren ve aşağıda linki verilen başvuru formu ile birlikte yapılır. Başvuru formu ile birlikte, aşağıdaki belgelerin de sunulması gerekmektedir. Başvuru sahibi gerçek kişi ise üyelik başvuru formu, kimlik belgesi fotokopisi ve 2 adet fotoğraf haricindeki belgeler aranmayacaktır.

Tüzel Kişiler için;

  1. Tamamlanmış Üyelik Başvuru Formu,
  2. İmza Sirküleri,
  3. Tüzel kişilerin Ticaret Sicil Kaydı,
  4. Faaliyet Belgesi,
  5. Vergi Levhası
  6. Formu imzalayan imza yetkilisinin Kimlik Belgesi fotokopisi ve 2 adet fotoğrafı

Gerçek Kişiler için;

  1. Tamamlanmış Üyelik Başvuru Formu
  2. Formu imzalayan kişinin Kimlik Belgesi fotokopisi ve 2 adet fotoğrafı

Dernek Üyelik Bedeli:

29 Mart 2023 tarihli Olağan Genel Kurulda belirlenen dernek üyelik bedelleri aşağıda belirtilmiştir.

Giriş Ödentisi: 2.500,00 TL (bir defaya mahsus)

Aylık Aidat Tutarı: 400,00 TL (yıllık tek seferde veya 3 ayda bir eşit taksitler halinde ödenebilir)

Ödeme Bilgileri:

Türkiye İş Bankası

Kurtköy Uydukent Şubesi

IBAN : TR41 0006 4000 0011 3550 3190 66

ISEK_GERCEK_KISI_UYELIK_FORMU

ISEK_TUZEL_KISI_UYELIK_FORMU

ISEK_DERNEK_TUZUK

Detaylı bilgi için:

Özden KASSAP

[email protected]

542 514 34 82