+90 542 514 34 82

ISEK

Abut ISEK

İSEK – İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi Derneği, sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi, ulusal tıbbi cihaz endüstrisinin güçlendirilmesi, bu alandaki girişimci ekosisteminin desteklenerek girişimci ve yatırımcıların buluşturulması gibi temel konularda çalışmalar yürüten bir iş birliği yapısıdır. İlgili bölgesel ve ulusal paydaşları (sanayi, üniversite, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları…) bir araya getiren bir kümelenme birlikteliği olarak 2017 yılında yola çıkan ISEK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza bağlı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğünün Kümelenme Destek Programından destek alan ve süreci başarılı bir şekilde yürüten kümelerden biri olmuştur. Bundan sonraki süreçte ortak güncel ihtiyaçlara cevap verme odaklı tüm projelerini ve faaliyetlerini ağırlıklı olarak İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK) Derneği bünyesinde yürütmeyi hedeflemektedir.

CLUSTERING STRUCTURE

200

Company

22

University

14

NGO

2

Public Corporation

Type of Activity of the Firms

Medical Device 50%

%

Drug 11%

%

Bio Technology 18%

%

Other (service, consulting, engineering, software, etc.) 21%

%

Firm Scale

Large (250+ people) 4%

%

Medium (50-250 people) 12%

%

Small (10-49 people) 30%

%

Micro (1-9 people) 54%

%